04 Ore­da i ka­len­dern

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Om din ka­len­der är kao­tisk och spräng­full och sak­nar luc­kor för att nju­ta av li­vet – då är du över­ar­be­tad och allt­för stres­sad och en­ga­ge­rad. I det här ka­pi­tlet tit­tar vi nä­rm­re på hur du och din fa­milj lätt kan få ord­ning i ka­len­dern och gö­ra li­vet mer pro­duk­tivt, ro­ligt och triv­samt.

04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.