05 UN­DER­HÅLL Sid 144–157

Ordning & Reda i hemmet - - Om Den Här Boken -

Att få ord­ning är en sak. Att be­hål­la det så är nå­got an­nat. I det här ka­pit­let be­skrivs hur du un­der­hål­ler hem­met ef­ter en rens­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.