3 Råd för att be­hål­la lug­net

Nu när du har ska­pat ett lug­nan­de sov­rum, kan du an­vän­da check­lis­tan ne­dan för att be­hål­la det så.

Ordning & Reda i hemmet - - Sov­rummet -

1

Var­je vec­ka

Byt säng­klä­der.

Damm­tor­ka mö­bler, in­klu­si­ve lam­por, tak, ven­ti­la­ti­on och tv.

Damm­sug mat­tan.

2

Var­je må­nad Gå till­ba­ka till bör­jan av ka­pi­tlet. Tit­ta runt i rum­met för att se om någ­ra gam­la va­nor har smu­git sig in. Om de har gjort det, häm­ta de fy­ra lå­dor­na (se Kla­ra, fär­di­ga, gå, på si­dan 75) och bör­ja.

3

Var­je år

Vänd mad­ras­sen på n

hös­ten och vå­ren. Kör kud­dar­na i tork­n ­tum­la­ren. Byt kud­dar­na på år som n slu­tar 5 el­ler 0.

Ren­gör el­ler ma­skin­tvät­ta n gar­di­ner, säng­klä­der, la­kan och fil­tar. Be­ställ mat­tvätt el­ler hyr n en ma­skin. Tvät­ta föns­tren. n

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.