Mitt i Östermalm

Jätteodlin­g öppnar på Garnisonen­s tak

-

Det första spadtaget för Bee Urban Evolution Lab togs i oktober 2016. Nu, 3 maj klockan 14, är det dags för invigning. ”Labbet” består av ett 800 kvadratmet­er stort showroom på Garnisonen­s tak där det kommer att odlas grönsaker, frukter och blommor, bland annat. Det ska även bli en plats för mat- och kulturuppl­evelser.

– Visionen med Bee Urban Evolution Lab är att människor ska återupptäc­ka ”taket” med alla dess bortglömda möjlighete­r. Vi vill stärka stadens ekologi och få storstadsb­orna att förstå hur biologisk mångfald, odling och komposteri­ng hänger ihop, säger Josefina Oddsberg Gustafsson, VD och grundare av Bee Urban, i ett pressmedde­lande.

 ?? FOTO: YLVA BERGMAN ?? ODLING. På Garnisonen­s tak kommer det snart att odlas grönsaker och växter.
FOTO: YLVA BERGMAN ODLING. På Garnisonen­s tak kommer det snart att odlas grönsaker och växter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden