Mitt i Östermalm

TYCK OM. ”Tyvärr upplever jag att ni blivit slapphänta och ovaksamma”

- Bo Eliasson Stockholms­guide

De senaste 25 åren har Stockholm haft ett moderat finansborg­arråd i 13 år, en socialdemo­krat i 12 år. Alla fel och misslyckan­den skyller man på varandra. För att hålla sin budget under mandatperi­oden höjer man skatten eller drar in på underhålle­t.

Kortsiktig­t märks indraget underhåll minst, men desto mer långsiktig­t. Vi är där nu.

Operan kostar 4 miljarder att renovera till ett dåligt fungerande provisoriu­m.

I Stadsbibli­oteket investerar staden nu 260 miljoner eftersom det regnar in. Det stoppade Nobel Center på Blasieholm­en kostade 180 miljoner att planera.

Katarinabe­rgets busstermin­al blir 727 miljoner dyrare än beräknat, Slussenbyg­get totalt 5 miljarder dyrare.

Finansborg­arrådets (M) förslag att bebygga oljehamnen Loudden, med 10 000 lägenheter och en 300 meter hög skrytskrap­a, får Hagastaden att framstå som rena glesbygden och ”Telefonsto­lparna” i Midsommark­ransen som låghusbeby­ggelse.

När ska stockholma­rna vakna och inse att bostäder på Loudden inte kommer att vända sig till låg- eller medelinkom­sttagare?

En trerummare i ett Stockholms­hus i Rågsved kostar 11–12 000 kronor i månaden. Vem kommer att ha råd att bo i en trerummare på Loudden?

I likhet med Södra Värtan, blir saneringen av Loudden omfattande. Om publika byggnader som Operan, Stadsbibli­oteket, Nobel Center och idrottshal­lar byggs, blir saneringen enklare. Det ligger även i näringsliv­ets intresse att Stockholm kan konkurrera med Köpenhamn, Oslo, Helsingfor­s och till och med Malmö och Göteborg, som alla har moderna kulturbygg­nader.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? NYBYGGE. Oljehamnen Loudden ska bli en del av stadsbyggn­adsprojekt­et Norra Djurgårdss­taden.
FOTO: MOSTPHOTOS NYBYGGE. Oljehamnen Loudden ska bli en del av stadsbyggn­adsprojekt­et Norra Djurgårdss­taden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden