Fy­sis­ka ef­fek­ter

Då Så fil­ma­des kra­schen i tun­nel­ba­ne­tå­get kör in sta­tio­nen i fil­men Sky­fall.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En tag­ning

Det fanns ba­ra en chans att få allt rätt. Det ha­de ta­git en må­nad att byg­ga upp sce­no­gra­fin för att kun­na fil­ma kra­schen en gång till.

Fej­kad tåg­sta­tion

Ko­pi­an av tun­nel­ba­nesta­tio­nen Temp­le i Lon­don och av­lopps­sy­ste­men under den bygg­des upp i Pi­newood Stu­di­os.

In­kom­man­de tåg

Tåg­vag­nar­na häng­des upp i kät­ting­aroch­stod­på­hjul­för­sed­da tral­lar in­nan de släpp­tes för att kra­scha i stu­di­on.

Fej­ka­de vag­nar

Rik­ti­ga tun­nel­ba­ne­tåg vi­sa­de sig va­ra för tunga att an­vän­da så Cor­boulds team bygg­de ko­pi­or på ”ba­ra” sju ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.