In­si­dan på en el­borr

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Det oum­bär­li­ga verk­ty­get för ditt hem­in­red­nings­pro­jekt

Tryck in knap­pen En tryck­käns­lig knapp gör att du kan kon­trol­le­ra bor­rens has­tig­het – ju hårdare du tryc­ker desto snab­ba­re ro­te­rar el­mo­torn bor­rens dri­vax­el. Oli­ka kraf­ter Kraf­ten i tråd­lö­sa bor­rar mäts i volt me­dan de med sladd mäts i amp. Om volt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.