Över­sät­ta­re

IN­SPI­RE­RAD AV… Uni­ver­salö­ver­sät­ta­ren

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

När man re­ser till av­lägs­na plat­ser kan det va­ra bra att för­stå vad in­vå­nar­na där sä­ger. Stjärn­flot­tans be­sätt­ning­ar har uni­ver­salö­ver­sät­ta­re som över­sät­ter även ic­ke-mänsk­li­ga språk fly­tan­de, till sy­nes söm­löst och i re­al­tid.

I verk­lig­he­ten finns bå­de Ba­bel, Goog­le Trans­la­te och Sky­pe trans­la­tor för att bry­ta ner språk­bar­riä­rer. Pro­gram­men jäm­för ditt tal med en da­ta­bas med ljud­klipp för att kom­pi­le­ra en av­skrift. Den tex­ten över­sätts se­dan till öns­kat språk som i sin tur blir upp­läst av en au­to­ma­tisk röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.