PetC­hatz

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Det­ta in­ter­ak­ti­va sy­stem kopp­las upp mot ditt tråd­lö­sa hem­nät­verk så att du och di­na husdjur kan vi­de­ochat­ta ge­nom com­pa­ni­on-ap­pen. Väg­gen­he­ten kan även de­la ut go­dis och ge­nom en sär­skild tass­upp­ring­nings-knapp mon­te­rad på gol­vet kan ditt husdjur ringa upp dig!

Via PetC­hatz kan du hål­la kon­tak­ten med ditt husdjur på di­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.