Sh­ru

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Den här ägg­for­ma­def katt­lek­sa­ken ger din katt sti­mu­lans under da­gen och hjäl­per den att hål­la sig ak­tiv. Rö­rel­ser­na är ut­for­ma­de för att på­min­na om ett by­tes­djurs, nå­got som trig­gar din kis­ses jakt­in­stink­ter och får den att hål­la tas­sar­na igång.

Sh­runs be­te­en­de går att mo­di­fi­e­ra om du kopp­lar den till din da­tor via USB.

En Sh­ru ef­ter­lik­narrö­rel­ser­na och lju­det hos en li­tengna­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.