Viss­lan­de ak­ti­vi­tets­mo­ni­tor

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

En häl­so­app för hun­den som mä­ter ak­ti­vi­tets­ni­vå­er och häl­so­pa­ra­met­rar. Ge­nom att fäs­ta den lil­la bric­kan i hund­hals­ban­det kan du över­va­ka hun­dens dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter i Whist­le­ap­pen i din mo­bil­te­le­fon.

GoBo­ne an­pas­sar sin ak­ti­vi­tets­ni­vå be­ro­en­de på din hunds ål­der, vikt och ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.