Ny ge­ne­ra­tion spel­kon­so­ler

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Nin­ten­do Swit­ch

Nin­ten­do släpp­te en se­dan länge ef­ter­läng­tad ny kon­sol i mars 2017. Förs­ta in­tryc­ken var po­si­ti­va även om bris­ten på spel­tit­lar däm­pa­de en­tu­si­as­men.

Pro­jekt Scor­pio

En ny Xbox är under ut­veck­ling hos Micro­soft under kod­nam­net Pro­jekt Scor­pio. Den kom­mer att ha sex te­ra­flops da­torka­pa­ci­tet för op­ti­mal 4K-ga­ming.

PS4 Pro

PS4 Pro är så myc­ket mer än ba­ra en upp­gra­de­rad PS4. Den stö­der 4K-ga­ming och HDR, så nya spel kom­mer att se bätt­re ut och va­ra ro­li­ga­re att spe­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.