Ett berg av e-av­fall

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ber­get av elekt­ro­nikso­por från ut­ran­ge­ra­de da­to­rer, mo­bi­ler och an­nat som vi kas­tat ba­ra väx­er – 2016 dum­pa­de vi 40 mil­jo­ner ton och det blir mer för var­je år som går. In­u­ti var­je da­tor och mo­bil finns små mäng­der av säll­syn­ta me­tal­lis­ka grun­däm­nen som är svå­ra att ut­vin­na ur mar­ken el­ler från gruv­bryt­ning. Nu för­sö­ker fors­kar­na hit­ta sätt att ut­vin­na de säll­syn­ta me­tal­ler­na ur mar­kut­fyll­nads­mas­sor­na med e-av­fall istäl­let. Hit­tills har man lyc­kats ut­vin­na ne­o­dy­mi­um från kas­se­ra­de min­neskort. Ar­be­tet på­går med att hit­ta me­to­der att ut­vin­na fler grun­däm­nen.

”Vi dum­pa­de 40 mil­jo­ner ton elektro­niskt av­fall 2016.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.