LASERSVÄRD

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

En pryl som lik­nar ljus­sa­beln finns re­dan: la­ser­s­vär­det La­serSa­ber. Bla­det är gjort av 80 cen­ti­me­ter tjockt po­lykar­bo­nat och svärd­fäs­tet är gjort i en alu­mi­ni­um­le­ge­ring. Ener­gin från la­sern för­de­las jämnt över svärds­bla­det som till och med ver­kar kun­na ”lad­da upp” och ”lad­da ner” som mot­sva­rig­he­ten i fil­mer­na. Ef­fek­ten upp­nås ge­nom att en me­tall­sfär häng­er i luf­ten med hjälp av mag­ne­tism in­u­ti tu­ben. När la­ser­s­vär­det sätts på trycks sfä­ren iväg längs rö­ret och lå­ses fast vid en mag­net vid ytt­re än­den, vil­ket ger sta­bi­li­tet åt svärds­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.