De utmanar HTC Vi­ve

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Vi­ves mest kän­da kon­kur­rent är nog Ocu­lus Rift som har in­te­gre­rat au­dio och le­ve­re­ras med en spel­kon­troll från Xbox One. Ocu­lus har ett eget sy­stem för rö­rel­se­de­tek­tion och styr­ning.

Sams­ung Ge­ar VR he­ad­set är vad det lå­ter som – ett he­ad­set för en mo­bil från Sams­ung. Du får en bil­lig men gans­ka bra VR-upp­le­vel­se, som dock in­te går att jäm­fö­ra med Vi­ve.

So­nys pre­miär på VR-mark­na­den sta­vas PlayS­ta­tion VR och pas­sar ihop med PlayS­ta­tion 4. In­te li­ka dyr som Vi­ve och Ocu­lus Rift och ett hyf­sat bra val för den med en li­ten bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.