Tho­mas Tew

Pirater! - - Innehåll -

Pi­ratrun­dans pi­on­jär, Tew, såg sig själv som en seg­lan­de Ro­bin Hood, in­te som en kri­mi­nell.

Tew an­län­der till Bermu­da

Li­te är känt om Tews ti­di­ga liv, man vet in­te ens när och var han föd­des. Han sägs ha haft familj på Rho­de Is­land. Re­se­nä­ren John Gro­ves skrev till kon­suln för han­del och od­ling 1697 och sa att han ha­de sett Tew i Ja­mai­ca 1682, men det var först när han kom till Bermu­da 1691 som Tew bör­ja­de gö­ra ett ryk­te om sig

som ka­pa­re.

1691

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.