Rom

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Rom, dryc­ken som kanske mest för­knip­pas med pi­ra­ter, var lätt­till­gäng­li­ga­re och bil­li­ga­re än an­nan sprit, och lät­ta­re att för­va­ra. I mit­ten av 1700-ta­let bör­ja­de man spä ut rom­men med ci­tru­sjuice för att för­hind­ra ut­brott av skör­bjugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.