Sal­tat nöt­kött

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Sal­tat nöt­kött var det hu­vud­sak­li­ga livs­med­let på al­la far­tyg, och som skepps­skor­por­na var det lämp­ligt för långa re­sor. Om det var möj­ligt tor­ka­de el­ler sal­ta­de man in allt kött i tun­nor för att för­länga håll­bar­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.