Ed­ward Te­ach

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Eng­land

Född: cir­ka 1680 Död: 1718

Te­ach var mer känd un­der nam­net Svartskägg och är en av de mest väl­kän­da pi­ra­ter­na i da­gens po­pu­lär­kul­tur, även om han in­te var li­ka fram­gångs­rik som and­ra av hans då­ti­da kol­le­gor. Han blev först pi­rat hos kap­ten Ben­ja­min Hor­ni­gold och på top­pen av sin kar­riär för­de han be­fäl över fy­ra far­tyg, en pi­ra­tar­mé på 300 man och ha­de ka­pat mer än 40 han­dels­far­tyg över he­la Kari­bi­en. Han fång­a­des till slut in i sitt göm­stäl­le på ön Ocraco­ke och dö­da­des av kung­li­ga flot­tan un­der be­fäl av Ro­bert May­nard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.