Ema­nu­el Wynn

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Frank­ri­ke Född: 1650 Död: Okänt

Myc­ket li­tet är känt om Wynn, men han an­ses all­mänt va­ra den förs­ta buc­kan­jä­ren som seg­la­de un­der den ty­pis­ka dödskal­le­flag­gan. Hans svart­vi­ta de­sign var ett en­kelt timglas un­der en dödskal­le med korslag­da ben­kno­tor, som bå­da två blev ett van­ligt te­ma hos pi­ra­ter. Han tros ha in­lett sin pi­rat­kar­riär mot slu­tet av 1600-ta­let, då han bör­ja­de plund­ra han­dels­far­tyg ut­an­för Ame­ri­kas kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.