Wil­li­am Kidd

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Skott­land Född: 1645 Död: 1701

Kidd in­led­de sin seg­lar­kar­riär som ka­pa­re, an­ställd av re­ge­ring­en för att be­käm­pa sjö­rö­veri­et, men han tving­a­des by­ta si­da när hans be­sätt­ning val­de ho­nom som de­ras pi­rat­kap­ten. När han er­öv­ra­de Qu­e­dagh Mer­chant, ett ar­me­niskt far­tyg las­tat med mas­sor av va­ror från Ostin­di­en, blev han ef­ter­lyst och fick kung­li­ga flot­tan ef­ter sig. Vid se­kel­skif­tet till­fång­a­togs han i New York och sän­des till Eng­land för rät­te­gång. Han för­kla­ra­des skyl­dig, trots hans mot­stånd mot att bli pi­rat, och av­rät­ta­des ge­nom häng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.