Ma­ry Re­ad

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Eng­land Född: cir­ka 1685 Död: 1721

Re­ad var dot­ter till en kap­ten och fick sin förs­ta an­ställ­ning på ett far­tyg ut­klädd till poj­ke, in­nan hon tog värv­ning i flot­tan och vi­sa­de sin dug­lig­het i strid, tro­li­gen un­der det spanska tron­följd­s­kri­get. Så små­ning­om gjor­de hon gemensam sak med Rack­ham och Bon­ny, och tri­on stred till­sam­mans tills de till­fång­a­togs ut­an­för Västin­di­ens kust. Hon var gra­vid när hon dog i fäng­el­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.