Black Cae­sar

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Afri­ka

Född: Okänt Död: 1718

Black Cae­sar var en av de längst ak­ti­va pi­ra­ter­na un­der pi­ra­te­ran och hans långa kar­riär är en nyc­kel till den so­ci­a­la jäm­lik­he­ten på ha­ven. In­nan seg­lan­det var han en rykt­bar kri­gan­de stam­höv­ding och han blev ba­ra pi­rat när en or­kan dö­da­de be­sätt­ning­en som för­sla­vat ho­nom och han gjor­de my­te­ri. Han gick så små­ning­om med i Svartskäggs gäng och när de till­fång­a­togs, åta­la­des han och häng­des till­sam­mans med de and­ra.

Ha­de in­te Bel­lamys by­ten va­rit så stora, ha­de han nog levt läng­re. Far­ty­get var ful­las­tat med skat­ter, och dess tyngd drog ned det i de höga vå­gor­na. Hor­ni­gold och hans gäng plund­ra­de en gång ett far­tyg på en­bart be­sätt­ning­ens hat­tar, ef­ter att ha...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.