An­ne Bon­ny

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Ir­land Född: cir­ka 1702 Död: cir­ka 1782

Även om hon ald­rig var kap­ten på ett eget far­tyg, är Bon­ny nog den mest be­röm­da kvinn­li­ga pi­ra­ten av sin tid. Hon var gift med Ja­mes Bon­ny, en fat­tig sjö­man som läng­ta­de ef­ter även­tyr. På re­sa till Ba­ha­mas träf­fa­de hon pi­rat­kap­te­nen Jack Pack­ham, och in­led­de ett för­hål­lan­de med ho­nom.

Hon gick med i hans gäng och slogs jäm­si­des med män­nen och en an­nan kvin­na, Ma­ry Re­ad. Bon­ny var känd för sin skick­lig­het i strid och åt­njöt re­spekt, trots att hon var kvin­na. När hon in­fång­a­des och åta­la­des, häv­da­de hon gra­vi­di­tet och döm­des till fäng­el­se istäl­let. Tid­punk­ten och om­stän­dig­he­ter­na kring hen­nes död är okän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.