Samu­el Bel­lamy

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung Eng­land Född: 1689 Död: 1717

Bel­lamy, el­ler Black Sam, seg­la­de mest i Västin­di­en un­der drygt ett år. Han an­ses va­ra den mest fram­gångs­ri­ka pi­ra­ten un­der den eran med ett be­räk­nat byte på mer än 130 mil­jo­ner dol­lar och mer än 50 ka­pa­de far­tyg. Han var be­römd för sin skick­li­ga pla­ne­ring av an­fal­len och för att mi­ni­me­ra för­lus­ten av last. Han be­seg­ra­des till slut av en storm, som sänk­te ho­nom och stör­re de­len av hans be­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.