Mast­korg

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Un­der sjörö­veri­ets ti­di­ga da­gar var mast­kor­gen helt en­kelt en korg el­ler tun­na som bun­dits fast högst upp i far­ty­gets stor­mast. Den an­vän­des mest som ut­kik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.