Spadroon

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

En spadroon var ett lätt svärd med rak klinga, of­tast med en­kel egg och en falsk egg fram­me i spet­sen. Den blev po­pu­lär mot slu­tet av 1700-ta­let för att den var ef­fek­tiv att hug­ga och stic­ka med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.