Mus­ke­dun­der

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ett mus­ke­dun­der var en typ av pi­stol, om än mer likt ett ge­vär till ut­se­en­det. Det ha­de en bred pi­pa som kun­de skju­ta fle­ra skott på en gång, fast det var klum­pigt och otymp­ligt att an­vän­da, och sak­na­de pre­ci­sion ut­om på rik­tigt nä­ra håll.

«Lät­ta, kor­ta svärd var spe­ci­ellt po­pu­lä­ra bland buc­kan­jä­rer.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.