Mus­köt

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Mus­kö­ter ha­de långa pi­por och var där­för ef­fek­ti­va på långt håll. De an­vän­des of­ta för att skju­ta på fi­en­der på långt håll in­nan en bord­ning. Dock var de svå­ra att lad­da och ibland tog det he­la 30 se­kun­der in­nan de var re­do att skju­ta igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.