Eld­stål

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Eld­stå­let är den bit stål som flin­tan träf­far. Kon­tak­ten mel­lan de två or­sa­kar en skur av gnis­tor som i sin tur an­tän­der kru­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.