ROL­LER­NA OM­BORD

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

En pi­rat­gui­de över vem som gör vad om­bord på ett far­tyg un­der färd.

Un­der­styr­man var näst högs­ta be­fäl un­der kap­te­nen, med be­fo­gen­het att be­straf­fa mind­re för­se­el­ser. Han för­de även kas­sa­bok och höll all­män ord­ning. Det fanns of­tast mer än en styr­man om­bord på ett stort far­tyg, och de ver­ka­de of­ta som lär­ling­ar. De...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.