Hur man in­te plund­rar om man vill över­le­va

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Året var 1718 och av al­la pi­ra­ter i Kari­bi­en som man kun­de rå­ka ut för, var Ed­ward Te­ach – mer känd som Svartskägg – den mest fruk­ta­de. Vid åsy­nen av den ökän­da flag­gan – ett ske­lett som stic­ker ett hjär­ta med sitt spjut – gav sjö­män­nen upp och byt­te sin last mot nåd.

I de­spe­ra­tion vän­de sig lo­kal­be­folk­ning­en till Vir­gi­ni­as gu­ver­nör, Alex­an­der Spotswood, vars hat för pi­ra­ter sat­te igång en män­ni­sko­jakt. När de fick syn på Svartskägg, göm­de sig sjö­män­nen un­der däck, och lu­ra­de så pi­ra­ter­na att bor­da far­ty­get med ett av de­ras eg­na smut­si­ga trick.

«För­dömd va­re min själ om jag skul­le ge er nåd, el­ler er­hål­la nå­gon av er», då­na­de Svartskägg, in­nan han kas­ta­de sig över löjt­nant Ro­bert May­nard. Men han såg in­te ma­tro­sen som hop­pa­de fram bak­i­från och högg hu­vu­det rakt av ho­nom. Det fäs­tes på fören av far­ty­get som fång­a­de och dö­da­de den mest ökän­da pi­ra­ten, men le­gen­den om Svartskägg fort­sat­te le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.