Strand­sätt­ning

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Det här straf­fet var of­ta för­be­hål­let de som över­gav sin post un­der strid. Den skyl­di­ge över­gavs på en öde ö, med en­bart klä­der­na på krop­pen, en li­ten burk med vat­ten, en pi­stol, krut och ku­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.