Ni­osvan­sad katt

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

En spe­ci­ell va­ri­ant av pisk­ning. Man an­vän­de ett upp­snur­rat rep med nio mind­re snö­ren, med nå­gon slags hul­ling i än­dar­na, som fis­kek­ro­kar el­ler mus­köt­ku­lor. Ef­teråt häll­de man of­ta salt och vi­nä­ger över den blo­di­ga hu­den för att öka smär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.