FAK­TA OCH FIKTION

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Med tan­ke på den långa pi­rat­histo­ri­en är det in­te kons­tigt att många skrö­nor är i om­lopp. Vis­sa är san­na och and­ra är ba­ra my­ter …

«De fö­re­drag­na straff­me­to­der­na in­be­grep strand­sätt­ning, att helt en­kelt kas­ta off­ret över­bord el­ler den grym­ma köl­hal­ning­en.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.