Buc­kan­jä­rer­nas era

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Läs om hur buc­kan­jä­rer­na sat­te sitt av­tryck i histo­ri­en ge­nom att

plund­ra han­dels­skepp.

34 Buc­kan­jä­rer­nas ti­de­varv 38 Christop­her Myngs 42 Hen­ry Mor­gan 46 Da­ni­el Mont­bars 50 Franço­is l’Olon­nais

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.