Ha­van­na, Ku­ba

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Ha­van­na på Ku­bas nor­ra kust be­läg­ra­des av den frans­ka ka­pa­ren Jac­ques de So­res. År 1555 brän­de han ner sta­den till grun­den när Spa­ni­en in­te vil­le be­ta­la ho­nom en lö­sen­sum­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.