Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken be­står i dag av His­pa­ni­o­las öst­ra del, vil­ket var Oli­ver Cromwells främs­ta mål 1655. Eng­els­män­nen mota­des dock bort och er­öv­ra­de Ja­mai­ca istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.