AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Krigs­hjäl­te el­ler pi­rat?

Krigs­hjäl­tens kar­riär gick i helt fel rikt­ning, i al­la fall en­ligt Eng­lands re­ge­ring, när han be­blan­da­de

sig med Port Royals pi­ra­ter och plund­ra­de stä­der som Cu­ma­na, Pu­er­to Ca­bal­los och Co­ro i Ve­ne­zu­e­la. Un­der den här pe­ri­o­den ver­ka­de det in­te fin­nas nå­got som kun­de stop­pa

hans omätt­li­ga för­stö­rel­selus­ta.

1658–1660

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.