AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Myngs makt

Myngs led­de den dit­tills störs­ta buc­kan­jär­flot­tan: 14 skepp och 1 400 pi­ra­ter sam­la­des för att an­fal­la San Fran­ci­sco de Cam­pe­che. Ef­ter al­la pro­blem Myngs ha­de haft med la­gen var det här en stor bragd som de­mon­stre­ra­de hur stor på­ver­kan han ha­de på bå­de Eng­lands

re­ge­ring och Västin­di­ens buc­kan­jä­rer.

1663

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.