AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Wes­tern De­sign

Oli­ver Cromwells för­sök att kvä­sa span­jo­rer­nas

ter­ri­to­ri­um i Västin­di­en miss­lyc­ka­des in­led­nings­vis då ge­ne­ral Ve­na­bles och sjö­ge­ne­ral Penn in­te lyc­ka­des er­öv­ra His­pa­ni­o­la. En fram­gångs­rik at­tack på Ja­mai­ca vi­sa­de sig dock va­ra ett stra­te­giskt drag som gjor­de att ka­pa­re som Mor­gan kun­de plund­ra

spanska skepp på stora vär­den.

1654

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.