AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Stred mot span­jo­rer­na

Mont­bars seglar från Le Hav­re ef­ter att ha an­slu­tit sig till den frans­ka flot­tan. Till­sam­mans med sin far­bror seglar de mot San­to Do­min­go i Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken där de ut­käm­par ett slag mot två spanska skepp. Far­bro­dern blir dö­dad och Mont­bars hat mot span­jo­rer­na väx­er än­nu mer och le­der ho­nom in på en

väg kan­tad av våld och hämnd­be­gär.

1667

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.