AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Buckanjärernas Era -

Da­gen då l’Olon­nais spe­la­de död

Ti­digt i sin pi­rat­kar­riär blev l’Olon­nais skepp ska­dat i en storm och hans fly­en­de be­sätt­ning dö­da­des av span­jo­rer­na. Han sme­ta­de blod i an­sik­tet och på krop­pen och göm­de sig bland de dö­da. Han flyd­de och lyc­ka­des ta sig till pi­rat­frista­den Tor­tu­ga tack va­re

frans­ka sla­var.

cir­ka 1661

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.