Pi­ratrun­dan

Pirater! - - Piratrundan -

Följ med på rut­ten som Tho­mas Tew och hans kum­pa­ner gjor­de känd.

Spanska skat­te­flot­tor

Spanska skepp trans­por­te­ra­de va­ror längs värl­dens förs­ta per­ma­nen­ta trans­at­lan­tis­ka han­dels­rutt.

Mel­lan­pas­sa­gen

En av de mest tra­fi­ke­ra­de rut­ter­na un­der slav­han­deln . Näs­tan en tred­je­del av pi­rat­be­sätt­ning­ar­na var svar­ta. Om de var pi­ra­ter el­ler sla­var är omdis­ku­te­rat.

Ma­da­gas­kar

Det här var en rik­tig fristad för pi­ra­ter­na som var verk­sam­ma i om­rå­det. Här­i­från kun­de de at­tac­ke­ra ful­las­ta­de mo­gul­skepp fjär­ran från la­gens långa arm.

Ba­ha­mas Buc­kan­jä­rer som in­te var in­tres­se­ra­de av am­ne­sti från mo­nar­ken el­ler re­ge­ring­en flyd­de of­ta till fristä­der som låg dol­da i Ba­ha­mas och Bermu­da. Ja­mai­ca Vis­sa buc­kan­jä­rer som vi­sa­de ång­er och ac­cep­te­ra­de be­nåd­ning­en fick 14 hek­tar mark på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.