AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Pirater! - - Piratrundan -

Utredning i par­la­men­tet

Un­der sin fång­en­skap i Newga­te­fäng­el­set val­la­des Kidd till White­hall och blev den en­da pi­ra­ten som fick stå till svars in­för par­la­ments­le­da­mö­ter­na. Do­ku­men­ten från de två till­fäl­le­na är för­svun­na. Man vet dock att Kidd an­kla­ga­de Lord Ox­ford och Lord So­mers som ha­de stått ba­kom

ka­par­ex­pe­di­tio­nen.

Mars 1701

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.