In­te­rI­or & De­SIGn BY

Plaza Deco - - Innehall -

In­red­ning är mer än ba­ra möb­ler. På St­or­ga­tan 15 ska­par Ge­cos in­red­nings­ar­ki­tek­ter exklusiva bo­en­de­mil­jö­er för dig med höga krav. till­sam­mans tar vi fram ditt per­son­li­ga ut­tryck

i plan­lös­ning, ma­te­ri­al­val, färg­sätt­ning, möb­ler, tex­tili­er och be­lys­ning. Väl­kom­men att inspireras i vårt showroom el­ler be­sök oss på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.