HALLEROED

Plaza Deco - - I Framkant -

Christi­an och Rux­an­dra Hal­leröd dri­ver de­sign­kon­to­ret Halleroed, ak­tu­ellt med ut­ställ­ning­en EN- AW 6082 på Stock­holms mö­bel­mäs­sa, ett nytt kök för Tre Se­kel, skriv­tav­lor i trä för Lin­tex och en in­red­ning med till­hö­ran­de mö­bel­kol­lek­tion på Nor­dis­ka mu­se­et. Här är de­ras fa­vo­ri­ter just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.