Ni­terói Com­tem­po­ra­ry Art Mu­se­um

Plaza Deco - - I Framkant -

RIO DE JANEIRO

” Oscar Ni­e­mey­er var näs­tan nit­tio när den här bygg­na­den stod klar. Men den fun­ge­rar kanske bätt­re som ob­jekt än som konst­hall.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.