MASSIVT TRÄ I FO­KUS

Plaza Deco - - I Framkant -

Jor­dens ar­ki­tek­ter fo­ku­se­rar på massivt trä, gär­na i mind­re bo­stads­pro­jekt och gär­na i sam­ar­be­te med idébur­na upp­drags­gi­va­re. På grun­da­ren John­ny An­ders­sons skriv­bord lig­ger just nu ar­bets­ma­te­ri­al till ett pro­jekt i den svens­ka fjäll­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.