RAIN­BOW PENDANT

Plaza Deco - - I Framkant -

” Är vår förs­ta pen­del­lam­pa med in­spi­ra­tion från regn­bå­gen. Fo­kus lig­ger dock på ma­te­ri­a­let. Ar­ma­tu­ren är från ett styc­ke böjt alu­mi­ni­um­rör, bå­de bläst­rat och ano­di­se­rat, allt för att upp­nå en sam­metsvi­su­ell käns­la och en me­tal­lisk färg.” IN­SPI­RA­TION: Trots nam­net, från ven­ti­la­tions­rör, som stic­ker ut från bygg­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.